28 jan 2020

ULOVLIG OG FEIL BESKJÆRING

Her og andre steder på området vårt, er det noen som har tatt sagen i egen hånd og kuttet ned på busker og småtrær. Kanskje skygget de for sol og utsyn?

Ingen av våre beboere/eiere har lov til på egenhånd å beskjære busker og trær på sameiets eiendom. Dette skal gjøres av fagfolk og trepleierne hos Hageform AS.

Dersom du mener at noe må beskjæres skal du ta kontakt med styret på post@marienlyst-park.no . Det er naturlig at busker og trær vokser og at vegetasjonen forandrer seg med tiden. Våre gartnere foretar riktig og nødvendig beskjæring flere ganger i løpet av året.