Endret: 20 feb 2020     Opprettet: 11 feb 2020

Innbrudd i postkasser

Det er meldt om innbrudd i våre postkasser. Det har vært innbruddsforsøk i 8 oppganger.         Noen steder er postkassene brutt helt opp, andre steder er kassene ødelagt/skadet. Dette er meldt til politi og til forsikringsselskaper.

Kontakt Vaktmester Tommy  på 90509005