7 feb 2019

Det gjelder vår sikkerhet: Slipp ikke inn ukjente

Det gjelder vår sikkerhet.

Vi har igjen fått meldinger om at noen av våre beboere slipper ukjente inn i boligblokkene. Det har f.eks. dreiet seg om selgere av vasketjenester eller noen som sier de vil levere blomster. Ved ytterdøren ringes det på til flere leiligheter inntil noen svarer og åpner. Den som slipper inn slike ukjente personer, bryter våre sikkerhets-bestemmelser og medvirker til at inntrengere kan forårsake innbrudd, ubehagelig og påtrengende kontakt. Avvis høflig og lukk ikke opp for personer du ikke kjenner. Pass på at ukjente ikke følger med deg inn i oppganger og garasje. Takk for at du er påpasselig.