RINGEKLOKKEN - Ikke glem klokkeknappen nederst til høyre

Først skal en slå inn tallene for leiligheten og umiddelbart etterpå trykker en på knappen med klokkesymbolet

Det kan være feil på selve ringeanlegget, men vi har erfart at ofte forstår ikke de som ringer på at en må trykke på en bestemt måte på ringetablået. Mange leser ikke den "små" skriften. Det er ikke nok å trykke den to-sifrede tallkoden etter navnet.

Først skal en slå inn tallene for leiligheten og umiddelbart etterpå  trykker en på knappen med klokkesymbolet. Først da ringer det oppe i leiligheten. Det er den siste klokkeknappen som så mange ikke bruker.

Forsikre deg også om at anlegget ikke er slått av oppe i leiligheten om det virker som om noe er feil. Tekniske feil skal meldes til vaktmester/driftsleder.

I forbindelse med langtidsplanen for vedlikhold - vurderer styret å anskaffe nytt system for påringing og døråpning.