13 nov 2019

NØKKEL TIL HOVEDSIKRINGSSKAPET VED SIDEN AV HEISEN

OLU NØKKEL TIL HOVEDSIKRINGSSKAPET VED SIDEN AV HEISEN

For å låse opp og se på strømmåleren som er plassert der (om en ikke velger å gå inn på nettsiden til strømleverandøren), må en bruke en såkalt OLU–nøkkel. Dette er en standardnøkkel som er å få kjøpt hos Jernia og/eller hos de fleste låsesmeder.

Nøkkelen kan også være viktig hvis det f.eks. er kortslutning og man har behov for å komme inn i hoved-sikringsskapet og ikke bare sitt eget sikringsskap inne i leiligheten. Nøkkelen ble i sin tid levert ut sammen med beboermappen til de som flyttet inn da bygget var nytt.

The key to the main fuse box and current meter (inside the cabinet near the elevator) is a standard key that is called OLU which can be bought at “Jernia” and or at most locksmiths.