7 mai 2019

FLYTTING - Hva gjør jeg med GET-utstyret i leiligheten?

Dersom ny beboer flytter inn i løpet av 14 dager, så kan utstyret stå i leiligheten, det er da viktig at ny beboer registrerer seg som kunde og oppgir nummer på boksen, ellers vil utstyret hefte tidligere beboer.

Juridisk ansvarlig for utstyret er beboer, slik at styret ikke er ansvarlige for utstyret i den enkelte leilighet. Når en beboer sier opp sitt avtaleforhold med Get, så vil Get automatisk sende returinformasjon til kundens adresse eller eventuelt nye adresse.