Velkommen til vår web-side

Innlogging er bare for redaktøren av siden. Klikk på oppslagene på forsiden og du får se all tekst og eventuelle bilder.

På denne siden vil du finne nyttig informasjon om det som foregår i sameiet. Det er også stoff fra OBOS. Gi oss tips og forslag til artikler og notiser, slik at dette blir levende sider. Vi er selvsagt svært interessert i å høre om gode og hyggelige hendelser som kan være til inspirasjon og etterfølgelse. Gode fotografier fra Marienlyst Park ber vi også om å få.

Alle henvendelser bes sendt til post@marienlyst-park.no eller ved brev til postkassene ved garasjeinnkjørslene.  Redaktør er styremedlem Tore Johan Brevik