4 des 2019

VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER

Til seksjonseierne i Marienlyst Park Boligsameie

 

VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 3 % fra 01.01.2020.

Bakgrunnen for endringen er generell prisøkning og til fremtidig vedlikehold.

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte i god tid før forfall.

Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense må du ta kontakt med banken din

for å endre denne.

Med vennlig hilsen

Styret i Marienlyst Park Boligsameie