VIS HENSYN! IKKE LAG STØY ELLER SPILL HØY MUSIKK FOR ÅPNE VINDUER

Det er i sommervarmen kommet inn klager fra beboere som plages av høylytt musikk og fest-støy.

Husordensreglene våre er helt klare og skal etterleves:

"§ 2 Hensynet til øvrige beboere

Enhver Sameier/leietager plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller ubehag for andre beboere. Det skal tas hensyn til alminnelig behov for hvile og søvn. Det skal være ro i bygget etter kl. 23.00.

Styret anbefaler ved bråk /og brudd på reglene om å ringe politiet.

Ved private arrangementer hvor sjenerende støy kan oppstå, skal alle berørte naboer varsles i god tid på forhånd. Vinduer og dører bør helst holdes lukket for å kunne begrense støy.

Når en i den lyse årstid oppholder seg på terrassene, må en være klar over at lyder og støy bærer langt mellom blokkene."