28 aug 2019

Rundskriv om Tørteberg - også kalt Frigg-feltet av noen

Se også andre steder på hjemmesiden for informasjon

KLIKK HER for å laste ned skrivet som også er lagt i alle postkasser i M-P

Lagt i alle postkasser 27.08.2019

Neste dag startet anleggsfirma Olinius Skaaret AS med tilriggingsarbeider. De har tilkjørt materiell for inngjerding av området.

Arbeidene starter altså før klagefristen på IG er gått ut, som er 4.september 2019