5 nov 2019

MARIENLYST-PRISEN 2019

Marienlyst Vel har tildelt Beboergruppen Marienlyst og Frøen sin pris for 2019.

Arve Finkenhavn mottok den 1. november prisen på vegne av beboergruppen:
"Prisen er en påskjønnelse for den innsats vi alle har nedlagt for å bevare Tørteberg slik friområde er idag".

Bildet er en kollografi med tittel Natt, og er utført av velmedlem Anne Kari Ødegård. (Kollografi er en grafisk teknikk hvor man bygger opp bildet og ujevnheter på trykkplaten, som regel en papplate som både kan skjæres i og limes på. Deretter farges platen inn og slås av som ved dyptrykk).