Endret: 25 nov 2019     Opprettet: 4 nov 2019

Graving og asfaltering i Suhmsgate. Omgjøring av fortau til sykkelbane og reparasjon/skader i forbindelse med gatelys. Skadene er lovet utbedret.

Det vises til Bymiljøetatens side: KLIKK HER

ASFALTERING – SKADER – VEIBELYSNING – SUHMSGATE.

Vi har fått epost fra entreprenør som arbeider for Bymiljøetaten

Som det fremgår av eposten nedenfor skal firmaet ordne opp i skade på beplantningen vår til våren. Asfalteringsarbeidene skal være ferdig til jul.

"Hei.

Vi Omexom har gravd på to kabelfeil for Bym i Suhms gate 26-34. Her har vi sendt inn gravemelding på vanlig måte til Oslo kommune. Jobben her ble litt mere omfattende enn først antatt, det ble litt mere graving. Det ble tatt noen hekkeplanter og asfalt.Etterarbeidet på dette er sendt til Anlegg service øst som tar alt etterarbeid for oss.

Asfalt skal bli tatt nå , planter blir tatt til våren grunnet årstiden.

Når det gjelder bøketrærne så må vi se på det til våren. ( om de overlever )

Beklager bryderiet dette har med ført dere."

Styret har også tatt opp at det ikke er veibelysning i 4 lysmaster utenfor Suhmsgt. 32 – 28. Dette skal også bli ordnet.

----------------------------------------------------------

Sameiet har tidligere klaget til Oslo Kommune og bedt om erstatning for skader på på trær og hekk langs Suhmsgate. Skadene er oppstått i forbindelse med strømtilførsel/reparasjon av gatelys:

Til Oslo Bymiljøetat.

SUHMSGATE – 4 MØRKE GATELYKTER – MULIG ØDELAGTE TRÆR/HEKK FOR SAMEIET MARIENLYSK PARK BOLIGSAMEIE.

Undertegnede melder igjen fra om 4 mørke gatelykter ved Suhmsgate 32,30 og 28.

Jeg har som styremedlem i Marienlyst Park Boligsameie – meldt denne sak inn for Oslo Bymiljøetat over telefon den 6.september, 30.september og 8.november då. Alle samtaler har Bymiljøetaten loggført av en hyggelig saksbehandler hos dere.

Sist jeg var i kontakt med Bymiljøetaten  nå den 8.november var det samtidig graving rundt 2 av de mørke lysmastene – noe som vi antar var for å finne ut feil på det elektriske ledningsnett. Se vedlagte fotos under som et annet styremedlem i vårt sameie sendte meg.

Fremdeles er det ikke lys i de 4 mørklagte lysmaster i Suhmsgate 32.30 og 28-

I den forbindelse  den 8. november 2019 - ble det gravet så inntil hekk og bøketrær som tilhører vårt sameie – at vi  antar disse er skadet og vil dø til våren. Av denne grunn meldes ifra at vårt sameie krever at Bymiljøetean reparere skaden eller erstatter Marienlyst Park for skaden slik at vår gartner kan replante dette.

Vi vil samtidig bemerke at det nå anlegges sykkelsti i Suhmsgate utenfor våre boligblokker – noe som vi synes er meget bra og vil få ned farten på bilene som kjører i Suhmsgate bl. a opp til NRK.

Vi vil ha en skriftlig bekreftelse på vårt krav om replanting og erstatning for påført skade på bøketrær og hekkbeplanting.

Er det spørsmål i saken kan undertegnede kontaktes.

Med vennlig hilsen  Arild Ruus Simensen (styremedlem)