Endret: 10 apr 2019     Opprettet: 18 apr 2018

Styrets sammensetning etter årsmøtet 09.04.2019

Marienlyst Park                                          

Org. nr. 886 374 542

Selskap nr. 5470

Felles e-postadresse: post@marienlyst-park.no

 

Gunn-Helen Øye                  Styreleder 2018 - 2020

Mobil: 913 10473

 

Tore Johan Brevik                Styremedlem 2019 – 2021

Trond Bjercke                      Styremedlem 2019 – 2021

Arild Ruus Simensen           Styremedlem 2019 – 2021

Ole-Håkon Eek-Nielsen       Styremedlem 2019 – 2021

Arve Finkenhavn                             Varamedlem 2019-2020

Rikke Skyttersæter Iversen          Varamedlem  2019 – 2020

 

Valgkomite: (for perioden 2018-20)

Inger Stray Lien                                 

Tone Vold-Sarnes             

Torunn Haavardsholm          

Fellesadresse for valgkomiteen:  valg@marienlyst-park.no

 

På årsmøtet 2019 ble

Arild Ruus Simensen valgt for 2 år  

Ole-Håkon Eek-Nielsen valgt for 2 år

Arve Finkenhavn valgt for 1 år

Rikke Skyttersæter Iversen valgt for 1 år