5 apr 2019

EL-SPARKESYKLER PÅ PRIVAT EIENDOM

En av våre beboere skrev dette til styret:

"Trendy personer hensetter nå elektriske sparkesykler på fortau over hele byen hvor det måtte passe. Selvfølgelig bor det trendy folk også i Marienlyst Park, og den første sparkesykkelen står nå hensatt utenfor en av sykkelbodene. Styret bør kanskje ta fatt i dette så snart som mulig? Hilsen N.N."

Firmaene som leier ut slike sykler er ansvarlig for å fjerne syklene - eller en ny bruker tar den i bruk. Syklene har innebygget GPS og det er bare å bruke en app som viser hvor ledige sykler er hensatt. Dersom sykkelen er hensatt på et offentlig fortau eller ved vei er det ikke noe vi kan gjøre med saken. Det er tillatt å sette slike sykler igjen på fortauet, men da inntil kanten for ikke å hindre forbipasserende. 

Det er imidlertid ikke tillatt å sette el-sparkesykler inne på privat eiendom, - det står i utlånsvilkårene for slike sykler. Er sykkelen inne på eiendommen til M-P og ved et sykkelskur, slik bildet fra appen også viser, så skal den fjernes ved å sette den ut på fortauet.

Byen vil i løpet av våren og sommeren bli oversvømmet av slike el-sparkesykler. Dette kan bli til glede for mange, men også til stor ulempe for mange gående, f.eks. syns og hørselshemmede,. Vi får se problemet litt an og hvordan dette utvikler seg, men reglene for bruk og «parkering» er altså klare.  Antakelig tenker den som sist brukte sykkelen hit til oss, snart å bruke den igjen og ønsker ikke at noen andre tar den i bruk da det kan bli langt å gå for å finne en ny, ledig sparkesykkel. Utleiefirmaet (i dette tilfelle Voi) vil etter en tid med stillstand hente sykkelen. En sykkel parkert på privat eiendom gir ingen inntekter.