Endret: 12 jun 2019     Opprettet: 7 jun 2019

15 vil være med i "HAGEGRUPPEN"

(Foto: Tore Johan Brevik)

Styret takker de 12  ivrige, hageinteresserte beboere som kom til orienteringsmøtet i Felleslokalet den 6. juni. I tillegg har 3 andre meldt seg til frivillig arbeid i hagen vår, med raking, luking, vanning og plukking av søppel.

Vi har i dag gått til innkjøp av arbeidsredskaper som koster, river, spader, og redskap for rotopptrekking av løvetann. De som har meldt seg på som frivillige vil få direkte beskjed om hvor utstyret blir plassert og om spesielle aktiviteter.

Arbeidet gjøres når en har lyst og anledning.

Hagen vil fortsatt bli ivaretatt av Hageform AS, men det er fantastisk at beboerne også selv vil gjøre en frivillig innsats for å styrke fellesskapet og holde det pent på området vårt!

Andre interesserte kan henvende seg til <post@marienlyst-park.no>