11 jun 2019

Slike fulle søppelsekker skal fjernes etter 1 uke

Vaktmester må søkes om tillatelse til å sette ut avfalls-sekker. Sameiet vil belaste den som har søkt om tillatelse til utplassering, et gebyr på kr 1500 pr. full sekk som blir stående over 1 uke. Den som bruker sekkene er også ansvarlig for å fjerne evnt. søl på asfalten og rot rundt sekkene.

Se også Praktisk informasjon>