"Skrekk-bilder" fra søppelskuret

Mange av våre beboere følger ikke husordensreglene eller Oslo kommunes retningslinjer for kasting av søppel. Det er oppslag i alle søppelskur om hva som tillates.
Mange legger hele pappkartonger i konteineren. Pappesker skal være flat-tråkket for å spare plass. Her er en kartong med tøyrester og knust vindusglass bare hensatt på gulvet ved siden av beholderen for glass og metallavfall. Kartongen fra "Enklere Liv" kunne enkelt vært slått sammen. I papirkonteineren var det også plast og store mengder isopor. I det låste skuret for matavfall har jakker og andre klær blitt lagt oppe på konteineren. Der det bare skal være papiravfall hadde noen kastet et Linguaphone-kurs med gamle båndkassetter - det har nok vært opprydding i bokhylla. Og den gamle badevekten har fått ny plass på gulvet mellom
papirkonteiner og glass/metallbeholder. En veranda/hagestol merllom husholdningsavfall ved øvre søppelskur. Noen har hensatt et lite bord under skiltet. Vi har det da vel ikke mer travelt enn at vi kan vise litt hensyn og omtanke eller er det slik at mange bare er vant til å forsøple og forventer at andre skal ta seg av oppryddingen?

;