1 apr 2019

Omlegging av avfallsinnsamlingen. Innsamling om ettermiddagen/kvelden avvikles

Renovasjonsetaten legger om avfallsinnsamlingen i bydelene Nordre Aker, Bjerke, St. Hanshaugen og Sagene. Innsamling om ettermiddagen/kvelden avvikles i disse områdene fra og med 1. april. Det gjelder innsamlingen av både restavfall og papiravfall, men ikke nedgravde løsninger/brønner som tømmes med kranbil.

Det betyr at flere beboere får ny tømmedag for husholdningsavfall og/eller papiravfall. Nye tømmedager er tilgjengelige på nettsidene: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/nar-hentes-avfallet/