Endret: 22 jul 2018     Opprettet: 21 jul 2018

Om utgangsdøren ikke vil lukke seg

Det er viktig å påse at utgangsdøren lukker seg etter oss og ikke blir stående åpen så uvedkommende kan komme inn. Ha det ikke mer travelt enn at du ser etter om døren går i lås.

Dersom døren ikke låser seg, og dette gjelder spesielt dører med automatisk lukkemekanisme, så undersøk om det er kommet småstein e.l. mellom dørterskelen og undersiden av døren. Dette er noe som skjer fra tid til annen og det kan være grus eller småstein fra steinbeddene som har kilt døren fast. Du kan oftest selv enkelt fjerne dette.

Dører som forblir åpne må vi få lukket, men undersøk at det ikke er noen hindringer på terskelen før du tilkaller hjelp. Og bruk ikke makt og store krefter for å tvinge døren igjen.

Meld fra til styre og vaktmester om du ikke selv kan ordne opp og om det er andre uregelmessigheter ved utgangsdøren.