NØKKEL TIL BOMMEN

Nøkkel til bommen finner du i den grønne postkassen på innsiden ved garasjedøren.

Husk å legge den tilbake etter bruk!

Nøklene blir til stadighet stjålet, så husk å legge den tilbake på plass etter bruk.  Kontakt vaktmesteren om det ikke er noen der lenger.

Slik standard nøkkel har alle ambulanser , politi og kommunale utrykkingskjøretøy.