20 apr 2019

BRUK GJENNOMSIKTIGE AVFALLSSEKKER

Det er nå slutt på å ta imot svarte avfallssekker på gjenvinningsstasjonene. Nå må du bruke gjennomsiktige sekker på restavfall som leveres i sekk.

Det kastes for mye usortert avfall i svarte sekker. En ønsker å øke materialgjenvinningen og utnytte ressursene i avfallet.  Ønsker du å bruke opp ditt lager av svarte sekker, må du nå på gjenvinningsstasjonene åpne sekkene og vise at innholdet er sortert. Gjennomsiktige avfallssekker får du kjøpt på de fleste byggevarehus, Clas Ohlson o.l.

Historisk har det vært slik at en svart avfallssekk ble brukt til avfall du ikke helt visste hvordan du skulle sortere. Ansatte på gjenvinningsstasjonene ser daglig avfallssekker som inneholder ting de ikke skal inneholde. Det gjelder både elektrisk avfall, maling, kjemikalier og annet som skulle vært sortert ut. Dette fører til at ressurser og farlige miljøgifter havner på avveie. Innen 2020 er det krav om 50 prosent materialgjenvinning på husholdningsavfall, og kravet øker i årene fremover. For å nå disse målene, kreves en felles innsats fra både husholdninger, bedrifter, renovasjonsselskaper og myndigheter. Derfor letes det etter forbedringsområder innenfor avfallshåndtering. Krav til blanke sekker er ett av tiltakene som allerede er innført.