8 aug 2019

LADING FRA VANLIG FELLESKONTAKT I KJELLEREN ER IKKE TILLATT!

LADE-SKAM og STRØMTYVERI: Det er ikke tillatt å lade fra vanlige stikk-kontakter i garasjen. Det skal benyttes godkjente ladestasjoner og betales månedlig leie til sameiet. (Se under Praktisk informasjon).

Der jordete stikkontaktene i garasjen er beregnet på korttidsbruk for støvsuging og lys o.l.

Ladestrøm fra slike kontakter kan også medføre brannfare og øker sameiets fellesutgifter som leieboerne til slutt må betale en del av.

Den som tar strøm på denne måten vil kunne ilegges bot.