11 mar 2020

LADESTRØM - Betaling etter forbruk

Forbruksmåling og avregning

Det monteres inn strømmålere i ladeboksene. Vi setter samtidig seksjonsnummer på alle boksene slik at det er lettere å identifisere eierskapet.

Vi har gjort litt om på rutinen for fakturering fremover. Innbetalingsgiroene som OBOS sender oss produseres jo i forkant (ca. 6 uker) basert på opplysninger som foreligger da. Dvs. at vi ikke klarte å stoppe de gamle trekkbeløpene som vi har brukt frem til nå. Dette holder vi selvfølgelig orden på slik at beløpet trekkes ifra første utsendelse av faktura for reelt forbruk.

Den 01. april registrerer vi målerstand på samtlige ladestasjoner. Dvs. at forbruk som gjøres frem til 01. april allerede er «betalt» for med «det gamle trekket» for mars måned.

Neste avlesning vil skje den 01.august (eller så nære dette som mulig). Forbruket av kWh vil bli lagt inn og multiplisert med kr/kWh 1.61. Beløpet vil da komme med på seksjonens månedsbetaling av felleskostnader for oktober. Beløpet som ble betalt i april vil bli fratrukket.

Neste avlesning vil bli den 01. januar 2021 (eller så nære dette som mulig). Beløpet vil deretter igjen komme med på seksjonens månedsbetaling av felleskostnader for februar.

Deretter vil avlesning utføres den 01. juli og den 01. januar hvert år med belastning over felleskostnadene ca. 6 uker senere.

Vår forretningsfører har av erfaring anbefalt oss at alle som aktivt bruker sin ladestasjon vil få en min. belastning på kr. 200,- for halvårsperioden selv om forbruket skulle ligge under dette. Dette til dekning av påløpte adm. kostnader.