ELBIL - Retningslinjer for å sette opp ladeboks i garasjen

Elbil i Marienlyst-Park BS

 

Reglene som styret har vedtatt for å få satt opp en ladeboks i vårt sameie er som følger:

  • Kontakt styret  post@marienlyst-park.no for registrering av ønske/ interesse for tilknytting.
  • I vårt sameie har vi gjort et bevisst valg med installasjon av "Salto" ladebokser. Disse ladeboksene har et innebygget styringssystem som senere kan kobles opp mot et overordnet system. Tanken er at ved et stort antall tilknyttede biler (f.eks. > 75 stk.), kan alle ladestasjonene kobles sammen og datastyres slik at vi til enhver tid får tilgjengelig strømkapasitet avsatt for elbil lading. Det som er tilgjengelig av strøm fordeles da til de som er i ladesituasjon. Fordelen er kortest mulig ladetid.
  • Les forøvrig under "Praktisk informasjon" > ELBIL/HYBRIDBIL - Retningslinjer for å sette opp ladeboks i garasjen - søknad og bestilling. Der kan du også laste ned bestillingsskjema.

(Selve bestillingen er en avtale mellom seksjonseier og  installatør, og således ikke noe Styret har del i. Det er imidlertid fremforhandlet en gunstig installasjonspris).

 

 

  •