14 aug 2019

EL-BILLADING OG FORBRUKSMÅLING

EL-BILLADING OG FORBRUKSMÅLING

Det er hittil montert lademulighet for 57 biler i vårt garasjeanlegg. Det er 42 som bruker anleggene. Interessen for nye monteringer er økende.

De fleste vil ha merket at strømprisene det siste året har steget kraftig. Sameiet valgte opprinnelig i samråd med Elbilforeningen en enkel løsning hvor vi i satte faste månedlige beløp for å bruke boksene. Fjernavlesning og direkte fakturering av den enkeltes forbruk ble dyrt når de som kunne levere disse tjenestene også skulle ha betalt. Nå er imidlertid tiden moden for fjernavlesning av den enkeltes forbruk. Flere av elbileierne mener at de bruker bilen såpass lite at selv det beløpet de betaler i dag er for høyt. Det mest rettferdige for alle parter er at man betaler for sitt reelle forbruk. Vi har derfor forespurt flere firma som nå  tilbyr slike tjenester. Vi mener å ha kommet frem til en løsning som faller gunstig ut for brukerne. Sameiet vil tilpasse infrastruktur til avlesing mens brukerne må bidra med et beløp for måler, radiosender og monteringsutgifter.

De første 5 som fikk montert spesielle kontakter for lading av sine elbiler, fikk ikke Salto ladebokser som nå skal brukes. Alle som lader må kjøpe denne ladeboksen og få montert det nye, nødvendige tilleggsutstyret.

Dette nye opplegget vil vi snart presentere for de som allerede er brukere og det vil danne  mal for nye bestillinger

Styret

Marienlyst, 14.08.2019