Avgifter for bruk av fellesstrøm i garasjen for ladning av el-biler/ladbare hybridbiler

Dette avgiftsnivået er det beste Styret er kommet frem til. Det vil ikke være ytterligere rom for diskusjoner om seksjonseiers "spesielt lave forbruk, ladning utenfor sameiet" osv.

Nivået på årskostnadene vil hvert år bli vurdert på nytt.

Årsavgift for elbiler (strøm) er pt. kr 250 pr. mnd. For ladbare (plug-in) hybridbiler, samt de «gamle» elbilmerkene Kewet, Buddy og Think er det kr 125,- pr. mnd.