Endret: 31 aug 2019     Opprettet: 14 jun 2018

Slik kaster du GAMLE BATTERIER

Alle batterier skal leveres til miljøstasjoner. Ingen batterier skal i restavfallet

Gamle batterier skal ikke kastes i søppelposene. Husk at gamle batterier kan også være brannfarlige.

Batteriforhandlere er pliktige til å ta imot samme type batterier som de selv fører gratis. Gjenvinningsstasjoner tar også imot batterier. Alle batteriene er merket med en søppelbøtte med kryss over. Det betyr at de skal leveres som farlig avfall, enten hos kommunale mottaksstasjoner eller andre godkjente mottak.

KLIKK HER for å lese informasjon fra NORSIRK

Styret setter 2 ganger i året ut konteinere for elektrisk avfall