30 des 2019

Nye lovforslag og lovendringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven i 2020

Nye lovforslag og lovendringer i 2020

Fra 01.01.2020 innføres det lovendringer i både eierseksjonloven og borettslagsloven. Endringene omfatter korttidsutleie og ervervsbegrensninger. I tillegg jobber departementet med lovforslag tilknyttet elbillading og hyblifisering.

Lovendringene er av stor praktisk betydning, og vi anbefaler alle å ta inn nye vedtektsbestemmelser som regulerer forholdene beskrevet under. Vi vil lage forslag til vedtektsbestemmelser som kan implementeres i boligselskapenes vedtekter, og anbefaler at dette gjøres på årsmøte/generalforsamling våren 2020.

Korttidsutleie

I borettslag og eierseksjonssameier innføres det regler som setter begrensninger for korttidsutleie. Felles i eierseksjonsloven og borettslagsloven er at adgangen for korttidsutleie begrenses til et visst antall dager pr. år.

  • For borettslag blir det en absolutt begrensning på 30 dager, og det er formulert som en rett til andelseierne om å kunne leie ut i inntil 30 dager.
  • For eierseksjonssameier begrenses adgangen til kortidsutleie ved en bestemmelse som sier at korttidsutleie kun kan skje i til sammen inntil 90 dager per år. Gjennom vedtektene kan det enkelte sameie bestemme med 2/3 flertall om grensen på 90 døgn fravikes og settes til mellom 60 og 120 døgn.

Ervervesbegrensninger i eierseksjonssameier

For eierseksjonssameier kommer det også en ny lovbestemmelse om at indirekte kjøp blir rammet av ervervsbegrensningen. Eierseksjonsloven har i mange år hatt en regel som sier at ingen kan kjøpe flere enn to boligseksjoner i et eierseksjonssameie. Regelen har tidligere blitt omgått ved at ektefeller kjøper to seksjoner hver, eller at en person kjøper flere seksjoner i samme eierseksjonssameie via flere forskjellige aksjeselskap eller likende.

Fra 01.01.2020 vil eierseksjonsloven ha identifikasjonsregler mellom nære familiemedlemmer og selskap med samme eierstruktur. Det innebærer at en person, dennes nærstående og selskap som eies av vedkommende, bare kan erverve to seksjoner totalt. Merk at lovendringen ikke får tilbakevirkende kraft.

(OBOS)