Vedlikehold av eksisterende balkonger i et sameie - fordeling av felleskostnader - må det alltid følge fordelingsnøkkelen?

"Når det gjelder vedlikeholdet av eksisterende balkonger er disse imidlertid en del av den bestående bygningsmassen som alle må bekoste vedlikeholdet av."

(Juridisk direktør i OBOS,Terje Sjøvold i bladet Bolig & Miljø # 1-2020, side 17)

KLIKK her for å lese hele artikkelen Lov og rett i boligselskap - les siste punkt 6 om Fordeling av felleskostnader - må det alltid følge fordelingsnøkkelen?