18 mai 2019

TERRASSEKONTROLL OG UTBEDRING - Styret har startet prosjekteringsarbeidet

 

Terrasseproblematikken (7de og 8de etasjer på begge sider av de gjenstående blokkene) ble som kjent drøftet på årets sameiermøte i april.

Styret har tatt kontakt med OBOS Prosjekt og Multiconsult AS. Det avholdes møter og befaringer.

Styret vil velge oppdragsgiver for analyse av omfang og behov.  Det vil bli utarbeidet en analyse med utførelsesplan og kostnader. Styret vil kontakte flere entrepenører for anbud basert på de faglige vurderinger og planer.

Styret vil komme opp med forslag til ulike finansieringsløsninger for å kunne gjennomføre prosjektet. Dette vil bli lagt frem på et ekstraordinært sameiermøte eller på neste årsmøte.