17 mar 2020

Terrasse-utbedringsarbeider i blokk A og B, Suhmsgt 24-34 utsettes til etter fellesferien i august. Kapitalinnkrevingen forskyves også i tid