Endret: 30 jan 2019     Opprettet: 17 jan 2019

Strømabonnementet ditt: Du behøver egentlig ikke foreta deg noe, men alle kan om ønskelig, gjøre individuelle tilpasninger. (Klikk for mer informasjon)

Styret har, som informert i sitt brev av 10.01.2019, inngått en avtale for alle seksjonseiere med LOS. (KLIKK her for å lese brevet)

Du behøver derfor egentlig ikke foreta deg noe, men alle kan om ønskelig, gjøre individuelle tilpasninger. 

LOS har sendt ut brev datert 21.01.2019 med nærmere informasjon. Ta godt vare på disse dokumentene som bl.a. har opplysninger om ditt kundenummer og PIN-kode.

Du kan f.eks få reduksjon i prisen p.g.a. medlemskap i OBOS og Coop.

Gå inn på www.los.no og finn en oversikt. Registrer deg der på "Min Side " og les av forbruket ditt og mye mer.

KLIKK HER for å lese et nyttig orienteringsbrev til strømkunder hos LOS

Det gjelder å skille mellom strøm/nettleie og de andre energikostnadene.

Techem/Hafslunds årlige, totale energi-avregning skal som tidligere fortalt, gjøres opp i løpet av første halvår. Dette er ordningen vi har med del-betalinger som oppkreves gjennom husleien.  

Etter endringen som nylig er gjort, får hver enkelt beboer et kundeforhold hos Los og Hafslund. Strøm og nettleie er bare én del av de samlede energikostnadene. Det nye målesystemet danner grunnlaget for en direkte e-faktura som gjelder ditt strømforbruk. Fakturaer sendes direkte til den enkelte eier/abonnementshaver. Informasjon om hvordan du velger finner du forklart i brevet du fikk fra LOS. Følg informasjonen der og gå inn på Internett og velg abonnementet om du ønsker å gjøre det.


 Varmtvann- og varme utgjør de andre energikomponentene. Men utgiftene her blir innkrevet som før, etter avregning fra Techem. Månedlige forskuddsbeløp for varmtvann og oppvarming stipuleres og betales gjennom husleien/OBOS. Har du ved de årlige avregninger betalt for mye, så får du penger tilbake.

Sameiet opprettholder et abonnement som gjelder utebelysning, belysning i oppganger, drift av heiser osv. Din andel av disse utgiftene vil inngå i fellesutgiftene og betales også over husleien/OBOS.