Endret: 19 mai 2019     Opprettet: 14 feb 2019

Om betaling av strømutgifter

Seksjonseierne har nå et kundeforhold hos LOS, og  får månedlige fakturaer som gjelder strømforbruk med et beløp utregnet følge de nye AMS-målerne. 

Techem/Hafslunds årlige, totale energi-avregning skal som tidligere meddelt, blir nå gjort opp (se eget oppslag). Dette er ordningen vi har med betaling som oppkreves gjennom husleien.

(Strøm og nettleie er imidlertid bare én del av de samlede energikostnadene som også omfatter varmtvann og oppvarming. Det skal også betales for utebelysning, belysning i oppganger, drift av heiser osv. Seksjonseiernes andel av disse utgiftene inngår også i fellesutgiftene og betales over husleien/OBOS).

Noen eiere har påpekt at de nå betaler for strøm både til LOS og gjennom akontobeløpet som innkreves gjennom OBOS sammen med fellesutgiftene. De har derfor anmodet om at beløpet gjennom OBOS blir redusert fordi det i en periode vil være dobbeltbetaling for strøm.

Styret har vurdert å ikke ville gå til noen slik reduksjon da avregningen vedrørende akontobeløpet vil være avsluttet innen utgangen av mai og et slikt administrativt tiltak heller ikke vil kunne få virkning før fra april måned. Dessuten har strømprisene i siste del av 2018 vært svært høye, så akonto-innbetalingene har antakelig ikke dekket de virkelige utgiftene. Skulle du imidlertid ha betalt for mye når alt er avregnet, vil du få tilbakebetalt så fort det er mulig.