14 mar 2020

ÅRSMØTET I MARIENLYST PARK den 1. april ER AVLYST

Hefte med innkalling til årsmøte i Marienlyst Park Boligsameie
den 1. april er nå utsendt pr post.
På grunn av myndighetenes bestemmelser og tiltak for å unngå smitte
av Corona-viruset, avlyses møtet i henhold til innkallelsen.
Vi ser i samarbeid med Obos på ulike måter og bruk av nye tekniske
muligheter for å få behandlet de lovpålagte sakene. Det dreier seg først
og fremst om å få godkjent årsrapport og årsregnskap, valg av
tillitsvalgte og honorar til tillitsvalgte. Andre saker og forslag vil bli utsatt
til et ekstraordinært møte forhåpentlig til høsten.

Les og ikke kast årsmøteheftet vi har sendt deg.
Vi kommer tilbake med mere informasjon senere om hvordan vi
praktisk skal kunne få behandlet sakene som alle seksjonseiere har
fått tilsendt.
Ta godt vare på hverandre og følg myndighetenes råd og bestemmelser.
Med vennlig hilsen
Styret i M-P.